Mühendislik Fakültesi

Fizik 1 Laboratuvarı (Mekanik)

Fizik 1 Laboratuvarı (Mekanik)

Deneyler

1- Temel Ölçümler
Kumpaslar, mikrometreler ve sferometreler; uzunlukları, kalınlıkları, çapları ve eğrilikleri ölçmek için kullanılır. Ölçümlerin prosedürleri, doğruluğu, okunması ve yorumlanması gösterilir.

2- Newton Kanunu
Uzaklık - Zaman Kanunu, Hız - Zaman Kanunu ve kütle ile ivme ve kuvvet arasındaki ilişkiler, doğrusal bir çizgide düzgün ivmelendirilmiş hareket için gösterilir.

3- Hooke Kanunu
Hooke Kanununun geçerliliği, farklı yay sabitlerine sahip, iki spiral yay ile gösterilir. Deforme eden kuvvete bağlı olan spiral yayların uzanımı, kütlelerin ağırlıkları aracılığı ile hesaplanır.

4- Merkezkaç Kuvveti
Değişken kütle özelliğine sahip olan bir cisim, ayarlanabilir çapa ve değişken açısal hıza sahip bir dairesel yörüngede hareket ettirilerek cisme uygulanan merkezkaç kuvveti bu parametrelerin bir fonksiyonu olarak hesaplanır. 

5- Eğik Atış
Bir çelik top, farklı hız ve açılarla, yatay düzlemde ve bir yay aracılığıyla atılarak, mesafe, izdüşümün yüksekliği, eğim açısı ve atılma hızı arasındaki ilişkiler ölçülür.

6- Çarpışmalarda Momentumun Korunumu
Sürtünmesiz ortamda ilerleyen iki kütlenin hızları, esnek ve esnek olmayan çarpışmalar için ölçülür.

7- Basit Sarkaç
Bir ip ile askıda olan ve yer çekimi kuvvetine maruz bırakılan bir kütle, yerinden oynatıldığında oluşan salınımın periyodu, ipin uzunluğu ve başlangıç açısına bir fonksiyonu olarak hesaplanır.

8- Eylemsizlik Momenti ve Dönen Diskin Açısal Hareketi
Sürtünmesiz bir şekilde dönebilen cisme bir moment etki ederken, eylemsizlik momenti, açısal ivme ile bulunur.

9- Eğik Düzlem
Eğik bir düzlemde hareket eden arabanın hızı bulunur. Ahşap ve plastik bloklar için denge kuvveti bulunur ve sürtünme kuvveti katsayıları saptanır. 

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x