Mühendislik Fakültesi

Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Sevgili Gençler,

 Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler mühendislik mesleğinin işleyişinde sürekli bir gelişim ve değişime neden olmaktadır. Artık, mühendislik; tasarım araçlarındaki, cihazlardaki ve güçlü bilgisayarlar aracılığıyla hesaplama ve iletişim olanaklarındaki gelişmeler sayesinde emek yoğun yönlerinden büyük ölçüde arındırılmıştır. Bununla birlikte de, yaratıcılık, yenilikçilik ve mesleki yetkinlikler bakımından bir o kadar rekabetçi hale gelmiştir.

MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri bu rekabete hazır olarak mezun olacaktır. Ulusal ve uluslararası akreditasyon gereklerine göre şekillendirilmiş olan lisans programlarımız, araştırmacı yönleri güçlü, uluslararası tanınırlığı olan öğretim üyeleri ile yürütülmektedir.

Flipped Classroom uygulamasıyla, öğrencilerimizin sınıfı bir takım sorularla, bilinmezliklerle terk etmesi değil; sınıftan, arkadaşları ve öğretim üyesiyle etkileşimli bir ortamda ürettiği cevaplar, çözümlerle ayrılmasına olanak sağlanmaktadır.

Derslerde öğrenilen bilgilerin senteze ulaştırılıp uygulanması Öğrenci Tasarım Projeleri ile sağlanacaktır. Üzerinde çalışılan bileşenlerin/sistemlerin prototiplerinin imal edilmesiyle sonuçlanacak bu projeler analiz, tasarım ve uygulama yönleriyle öğrencilerimize önemli yetenekler kazandıracak; yaratıcı ve inovatif yönlerini ortaya koymalarına yardımcı olacak ve onların gerçek hayata hazırlanmalarına katkı sağlayacaktır.  Bu projeler farklı alanlarda öğrenim gören öğrencileri bir araya getirerek disiplinlerarası bir platform oluşturacak ve öğrencilerimizin disiplinlerarası ortamlarda çalışmayı deneyimlemeleri bakımından da bir değer taşıyacaktır. Diğer taraftan, müfredatın bir parçası olan, seçkin kuruluşlarda yürütülecek zengin staj programları ile öğrencilerimizin uygulamanın içinde yer almaları sağlanacaktır.

Diğer cazip öğrenim olanakları; öğrencilerimize maksimum fayda sağlayacak şekilde tasarlanmış olan 3+1 Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans ve Ortak 3+2 Lisans ve Uluslararası Yüksek Lisans Programları; Çift Anadal Programları; Erasmus içi ve dışı uluslararası öğrenci değişim programlarıdır.

 MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde evrensel standartlarda bir eğitim-öğretim sunulmaktadır. Amaç, yaratıcı ve yenilikçi uygulamalarla geleceğin şekillenmesinde pay sahibi olacak uluslararası düzeyde istihdam edilebilen mühendisler yetiştirmektir. MEF Üniversitesinin, köklü bir eğitim-öğretim geleneğine sahip olan, ülkemiz eğitim-öğretim sistemine 40 yılı aşkın bir süredir önemli katlıları olan MEF Eğitim Kurumlarının yükseköğretim düzeyindeki devamı olması  bu amacın gerçekleştirilmesi için önemli bir güvence oluşturmaktadır.

 Değerli üniversite adayları, sizleri, başarılı bir gelecek için MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesine davet eder, sınavlarınızda başarılar dilerim.

 
Prof. Dr. Mehmet Fevzi ÜNAL
Dekan
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x