Mühendislik Fakültesi

Seminerler

Seminerler

 

 
Dr. Tuba Ayhan “Bina içi Konumlandırma Sistemleri için  Milimetrik Hassasiyetli Mesafe Tayini Tasarımı ve Gerçekleştirmesi” başlıklı semineri 2 Haziran 2016 tarihinde sundu. Dr. Ayhan lisans derecesini 2008’de, yüksek lisans derecesini 2010’da İstanbul Teknik Üniversitesi  Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldı. Yüksek lisans öğrenimi sırasında The Institute for Nonlinear Science, University of California San Diego’da (UCSD) misafir araştırmacı olarak bulundu ve makine koku alma duyusu ve hücresel sinir ağları üzerine çalıştı. 2015 yılında, Leuven Üniversitesinde (KU Leuven) Elektronik Lokalizasyon Sistemleri üzerine doktorasını yaptı. Dr. Tuba Ayhan 2015 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Gökhan Bora Esmer "Üç Boyutlu Görüntüleme ve Holografi" başlıklı semineri 20 Haziran 2016 tarihinde sundu. Dr. Esmer doktora derecesini 2010 yılında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Bilkent Üniversitesinden aldı. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde Öğretim Elemanı olarak çalıştı. Aynı sene Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesine geçti. Dr. Esmer Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Doçent olarak çalışmaktadır. IEEE ve OSA üye olan Dr. Esmer’in araştırma alanı 3D görselleşme teknikleri, dijital holografi ve bilgisayarca oluşturulan holografidir. 
________________________________________________________________________________________________
  
Dr. Özlem Acar “Yeraltı Suyu ve Kirletici Madde Çıkışların Kırık Kaya Arasından Akışının Stokastik Modellemesi” başlıklı semineri 22 Haziran 2016 tarihinde sundu. Dr. Acar lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTU İnşaat Mühendisliği Bölümünden aldı. Doktorasını Hidroloji / Su Kaynakları üzerine Florida Üniversitesi İnşaat ve Kıyı Mühendisliği üzerine yaptı. Dr. Acar, Wisconsin Üniversitesi Jeoloji Bölümünde ve Iowa State Üniversitesi Jeoloji ve Atmosfer Bilimleri Bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Dr. Acar’ın hidrolik ve su kaynakları konusunda uzman firmalarda 9 yıllık iş deneyimi bulunmaktadır. 

________________________________________________________________________________________________
 


 
Dr. Dağhan Gökdel "Erken Kanser Tanısı için In-vivo hücre görüntülemesi yapan bir biyopsi sonda Tasarımı ve Gerçekleştirmesi" başlıklı semineri 6 Mayıs 2016 tarihinde sundu. Dr. Gökdel lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde 2004 yılında tamamladı. Mikroelektronik alanındaki yüksek lisans derecesini 2007 yılında, Mikrosistemler konusundaki doktorasını 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Eylül 2011’de Teksas Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Departmanında doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Yine Teksas Üniversitesinde tasarım-üretim ve optik ve biyomedikal MEMS ile fotonik mikrosistemlerin karakterizasyonu üzerine çalıştı. İstanbul Bilgi Üniversitesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır.

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Hayri Sezer "Refined Computational Modeling of SOFCs Degradation Due to Trace Impurities in Coal Syngas" başlıklı semineri 19 Nisan 2016 tarihinde sundu. Dr. Sezer lisans derecesini 2005 yılında İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümünden ve yüksek lisans derecesini 2009 yılında İTÜ Savunma Teknolojileri Bölümünden aldı. 2014 yılında West Virginia Üniversitesinde Mekanik ve Uzay Mühendisliği üzerine doktora öğrenimini tamamladı. Halen, West Virginia Üniversitesi Mekanik ve Uzay Mühendisliği Departmanı “Computational Fluid Dynamics and Applied Multi-Physics” Merkezinde araştırma mühendisi olarak çalışmaktadır.

________________________________________________________________________________________________
 

 
Dr. Aydın Ulaş "Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) ve Ağ Fonksiyonlarını Sanallaştırma (NFV)" başlıklı semineri 12 Nisan 2016 tarihinde sundu. Dr. Ulaş lisans derecesini 1999 yılında, yüksek lisans derecesini 2001 ve doktora derecesini 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden aldı. 2009-2012 tarihleri arasında Università degli Studi di Verona’da doktora sonrası araştırmacı ve yardımcı doçent olarak çalıştı. 2012 yılından itibaren üst düzey araştırmacı ve çözüm mimarı olarak Yazılım Tanımlı Ağ ve Telekomünikasyon Endüstrisi Teknolojileri için Ağ Fonksiyonlarını Sanallaştırma üzerine Argela Teknolojileri firmasında çalışmaktadır. 

________________________________________________________________________________________________
 


 
Dr. Mert Özkaya "Yazılım Mimarileri" başlıklı semineri 07 Mart 2016 tarihinde sundu. Dr. Özkaya lisans derecesini 2009 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden, yüksek lisans derecesini 2010 yılında Essex Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünde ve doktorasını derecesini 2014 yılında City Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümündenalmıştır. Dr. Özkaya’nın Yazılım Mimarileri ve Sistemlerin Formal Analizi alanlarındaki doktora çalışması IOT@Work (Avrupa Araştırma Projesi) tarafından desteklenmiştir. Dr. Özkaya İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Özgür Özlük, "Operasyon Araştırmalarında Sanayi, Eğitim ve Araştırma Tecrübeleri" başlıklı semineri 05 Şubat 2016 tarihinde sundu. Dr. Özlük 1999 yılında UNC Chapel Hill’de Operasyon Araştırması üzerine doktora derecesini aldı. Dr. Özlük 3 sene Silikon Vadisinde Manugistics şirketinde gelir yönetimi bölümünde çalışmıştır. Verite Analytics’in kurucusudur. 2003 yılından itibaren San Francisco State Üniversitesinde data analizi ile ilgili dersler vermiştir. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde Büyük Veri Analizi ve Yönetimi programını kurmuştur. Seminer tarihinde Boğaziçi Üniversitesinde misafir profesör olarak bulunan Dr. Özlük Temmuz 2016’da MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümüne katılmıştır.
 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Mengüç Öner "Çoklu Girdi Çoklu Çıktı Sistemleri İçin İşaret Belirlenmesi" başlıklı semineri 06 Ocak 2016 tarihinde sundu. Dr. Öner lisans derecesini 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldı. Karlsruhe Institute of Technology’den 2001 yılında yüksek lisans derecesini ve 2004 yılında Telekominikasyon Mühendisliği üzerine doktora derecesini almıştır. 2005 yılından itibaren Işık Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde çalışmaktadır. 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Alper Yıkıcı "Beton İç Yapı Analizi: Florasanlı Epoksi Yöntemi" başlıklı semineri 16 Aralık 2015 tarihinde sundu. Dr. Yıkıcı, Mayıs 2016’dan itibaren İnşaat Mühendisliği Bölümümüz  öğretim üyesidir. 

 

________________________________________________________________________________________________
 

 
Dr. Azmi Telefoncu, 20 Kasım 2015 tarihinde TÜBİTAK tarafından desteklenen kendi ulusal projeleri ve bilimsel araştırmaları hakkındaki deneyimleri ile ilgili bir sunum yaptı. Dr. Telefoncu TÜBİTAK ve AB tarafından desteklenen projeler ile Ege Üniversitesi Teknopark’ta bulunan kendisine ait R&D şirketiyle ilgili bilgi verdi. Dr. Telefoncu Ege Üniversitesinden emeklidir.
 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Eleni Smyrou "Yapıların Depremden Etkilenmesi" başlıklı semineri 25 Kasım 2015 tarihinde sundu. Dr. Eleni Smyrou lisans derecesini Atina Milli Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden aldı. Yüksek lisans ile doktora derecesini Pavia Üniversitesi Deprem Mühendisliği üzerine yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir.


 

________________________________________________________________________________________________
 
 
Mr. Byron Porter "Geoteknik Parametreler, New Orleans Koruma Sisteminin Yeniden İnşaasında Kritik Yol” başlıklı semineri 16 Kasım 2015 tarihinde sundu. Byron Porter FFEB J.V., L.L.C. Geotechnical Laboratory of Fugro Consultants şirketinde Direktör olarak çalışmakta ve kasırga koruma sisteminin yeniden inşaatı için geoteknik laboratuvarda çalışmalar yürütmektedir. 


 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Duygu Taş "Esnek Zaman Pencereli ve Stokastik Seyahat Süreli Araç Rotalama Problemi: Kolon Türetme ve Dal-ve-Ücret Çözüm Yöntemi" başlıklı semineri 11 Kasım 2015 tarihinde sundu. Dr. Taş Endüstri Mühendisliği Bölümümüz  öğretim üyesidir.

 

________________________________________________________________________________________________
 
  Dr. Erhan Erkut "Türkiye’deki Üniversitelerin Araştırma Çıktıları Üzerine" başlıklı semineri 06 Mayıs 2015 tarihinde sundu. Dr. Erkut Üniversitemiz Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanıdır.


 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Cemil Demir "TÜBİTAK’ta Konuşma ve NLP Araştırma Faaliyetleri" başlıklı semineri 04 Mayıs 2015 tarihinde sundu. Dr. Demir lisans derecesini 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden; yüksek lisans ve doktora derecelerini 2007 ve 2014 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldı. Dr. Demir 2006 yılından itibaren TÜBİTAK’ta Türkçe Konuşma Tanım ? üzerine çalışmaktadır. 


 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Mustafa Erdener "Daha Güvenli Yol Araçları Nasıl Tasarlanır" başlıklı semineri 27 Nisan 2015 tarihinde sundu. Dr. Erdener lisans derecesini 1998 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden, yüksek lisans derecesini Strathclyde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden aldı. Dr. Erdener doktora derecesini 1999 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Malzemelerin Mekaniği üzerine yaptı. 1989 – 1997 yılları arasında araştırma görevlisi olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde çalıştı. 1999 yılından beri FodOtosan’da emniyet için araç projelerini destekleme üzerine çalışmaktadır.
 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Necati Aras “Kritik Altyapı Hizmet/Ürün Tedarik Zincirlerinde En Kırılgan Bileşenlerin Belirlenmesi ve Operasyonel Dayanıklılığın Arttırılması" başlıklı semineri 20 Nisan 2015 tarihinde sundu. Dr. Aras lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini, sırasıyla 1993, 1994 ve 1999 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden aldı. 2000-2003 yılları arasında McGill Üniversitesinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Dr. Aras Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır. 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Utku Koç "Rastgele Yürümelerle Paralel Tamsayı Çözüm Üretme Algoritmaları" başlıklı semineri 06 Nisan 2015 tarihinde sundu. Dr. Koç Endüstri Mühendisliği Bölümümüz  öğretim üyesidir.

 

________________________________________________________________________________________________
 
  Dr. Özgür Zan "Girişimcilik, İnovasyon ve R&D" başlıklı semineri 23 Mart 2015 tarihinde sundu. Dr. Zan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını 2002 yılında ve doktorasını 2008 yılında Operasyon ve Yönetim üzerine Yeditepe Üniversitesinde yaptı. Dr. Zan, Done İletişim Bilgi Sistemleri kurucusu ve direktörüdür.


 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Özgür Kırca "Açık Deniz Platformların Avrupa Denizlerinde Yenilebilir Enerji Kaynakları" başlıklı semineri 16 Mart 2015 tarihinde sundu. Dr. Kırca lisans derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden ve yüksek lisans ve doktora derecelerini Hidrolik ve Kıyı Mühendisliği alanında İstanbul Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği Bölümünden aldı. 2009 – 2011 yılları arasında Danimarka Teknik Üniversitesinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Dr. Kırca, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir.

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Tunç Çetinkaya "Tasarım ve Yapım Yöntemi Esasları ile İzmit Körfez Köprüsünün Genel Değerlendirilmesi" başlıklı semineri 02 Mart 2015 tarihinde sundu. Dr. Çetinkaya yüksek lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği Bölümünde, doktorasını ise Nagasaki Üniversitesinde yaptı. Dr. Çetinkaya IHI Corporation’da 7 yıldır çalışmaktadır. 


 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Neyyire Deniz Sarıer "Biyometrik Kripto Sistemler: Biyometrik Kimlikler için Doğrulama, Şifreleme ve İmzalar" başlıklı semineri 23 Şubat 2015 tarihinde sundu. Dr. Sarıer Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyesidir. 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Serkan Topaloğlu "Yüksel Hızlı InP Tabanlı  İki Kutuplu Heterojunction Transistörler" başlıklı semineri 16 Şubat 2015 tarihinde sundu. 1999 yılında lisans ve 2002 yılında yüksek lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve İletişim Mühendisliği Bölümünden aldı. Doktorasını 2006 yılında Duisburg-Essen Üniversitesinde Katı Hal Elektroniği üzerine yaptı. Kendisi TRON Elektronikte R&D Direktör ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile Yeditepe Üniversitesinden part-time öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 

 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Murat Sarıbay "I. Seminer. Sonlu elemanlar yötemi ile zamana bağlı yüklerin kırılma mekanigine etkilerine ilişkin uygulamalar. II. Seniner. Otomotiv endüstrisi’ne ilişkin bilgisayar destekli tasarım uygulamaları" başlıklı semineri 26 Ocak 2015 tarihinde sundu. Dr. Sarıbay lisans derecesini 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden; yüksek lisans ve doktora derecelerini, sırasıyla 2005 ve 2009 yıllarında Makine Mühendisliği & Mekanik alanında Lehigh Üniversitesinden aldı. Halen, Yardımcı Doçent olarak Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde çalışmaktadır. 

________________________________________________________________________________________________
 
"Dr. Ebru Arısoy-Saraçlar "Konuşma ve Dil İşleme" başlıklı semineri 19 Ocak 2015 tarihinde sundu. Dr. Sarçlar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanıdır.


 

________________________________________________________________________________________________
 
Mustafa Gökçe Baydoğan "Zaman Serisi Veri Madenciliği: Uygulamalar, Sorunlar ve Yaklaşımlar” başlıklı semineri 12 Ocak 2015 tarihinde sundu. Dr. Baydoğan 2006 yılında lisans derecesini ve 2008 yılında yüksek lisans derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden aldı.  Doktorasını 2012 yılında Arizona State Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği üzerine yaptı. Dr. Baydoğan Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. 

 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Hasan Boduroğlu "Deprem ve Farkındalık" başlıklı semineri 05 Ocak 2015 tarihinde sundu. Dr. Hasan Boduroğlu, İnşaat Mühendisliği Bölümümüz Kurucu Başkanıdır.
 


 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Muhittin Gökmen “Bilgisayarla Görü, Yüzey Kurma ve Yerel Zernike Momentlerini kullanarak Yüz Tanıma" başlıklı semineri 22 Aralık 2014 tarihinde sundu. Dr. Gökmen, Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz Başkanıdır.

 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Hande Küçükaydın "Zaman Pencereli Bir Temel En Kısa Yol Problemi İçin Hizmete Başlama Zamanının Optimizasyonu" başlıklı semineri 15 Aralık 2014 tarihinde sundu. Dr. Küçükaydın, Endüstri Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyesidir.


 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Ali Çınar "Araç Özellikleri ve Tasarım Doğrulama Yöntemleri. Araç Dayanımı Tasarım Doğrulama Yötemlerinin Detaylı İncelenmesi" başlıklı semineri 08 Aralık 2014 tarihinde sundu. Dr. Çınar, Makine Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyesidir.
 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Can Fuat Delale "Hidrodinamik Kavitasyonun Modellenmesi ve Sayısal Benzetimi" başlıklı semineri 01 Aralık 2014 tarihinde sundu. Dr Delale, Makine Mühendisliği Bölümümüz Başkanıdır. 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Kemal Uğur "Video Teknolojilerindeki Son Gelişmeler" başlıklı semineri 24 Kasım 2014 tarihinde sundu. Dr. Uğur,  yüksek lisans derecesini British Columbia Üniversitesi Elektrik & Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2004 yılında ve doktora derecesini Tampere Teknoloji Üniversitesinden 2010 yılında almıştır. Dr. Uğur AVCR Bilgi Teknolojileri şirketinin kurucusu ve CEO’su olarak çalışmaktadır. 


 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Antoine Liutkus “Ses Kaynağı Ayrışması" başlıklı semineri 17 Kasım 2014 tarihinde sundu. Dr. Liutkus Mühendislik lisans derecesini 2005 yılında Telecom ParisTech’ten, yüksek lisans derecesini 2005 yılında akustik, bilgisayar bilimi ve müziğe uygulana sinyal işlemleri alanında Université Pierre et Marie Curie’den ve doktora derecesini 2012 yılında Elektrik Mühendisliği alanında Telecom ParisTech’ten aldı. Dr. Liutkus speech processing group of Inria Nancy - Grand Est Research Center’da çalışmaktadır. 

 

________________________________________________________________________________________________
 
Dr. Serap Kırbız “Negatif Olmayan Matris Ayrıştırma ile Algısal Olarak İyileştirilmiş Gözü Kapalı Tek Kanaldan Müzik Kaynak Ayrıştırma" başlıklı semineri 03 Kasım 2014 tarihinde sundu. D. Kırbız, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyesidir.


 

________________________________________________________________________________________________
 
  Dr. Dante Dorantes "Mekanik Özellikler Karakterizasyonu İçin İnce Filmlerde Lazerle Yüzey Akustik Dalga Algılama" başlıklı semineri 10 Kasım 2014 tarihinde sundu. Dr. Dorantes, Makine Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyesidir.
 

________________________________________________________________________________________________
 
  Dr. Gökçe Tönük “Deprem Seneryoları için Mikrobölgeleme” başlıklı semineri 27 Ekim 2014 tarihinde sundu. Dr. Tönük, İnşaat Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyesidir.

________________________________________________________________________________________________
 
  Dr. Can Fuat Delale “MÜDEK Akreditasyonu” başlıklı semineri 20 Ekim 2014 tarihinde sundu. Dr. Delale Makine Mühendisliği Bölümümüz Başkanıdır.

________________________________________________________________________________________________
 
  Dr. Berk Gökberk “Maskelenmiş İzdüşüm Kullanarak Örtüşmeye Dayanıklı 3-Boyutlu Yüz Tanıma” başlıklı semineri 20 Ekim 2014 tarihinde sundu. Dr. Gökberk, Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyesidir.

________________________________________________________________________________________________
 
  Dr. Hasan Körük “Quantification of Mode Shape Complexity” başlıklı semineri 13 Ekim 2014 tarihinde sundu. Dr. Körük, Makine Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyesidir.

Sosyal Medya