Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne Ar. Gör. Alınacaktır

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne Ar. Gör. Alınacaktır

 
FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET AÇIKLAMA
Mühendislik Elektrik-Elektronik Mühendisliği Araş Gör. 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak
 
 
Ön Değerlendirme Tarihi: 20.12.2017
Sınav Giriş Tarihi: 22.12.2017
Sonuç Açıklama Tarihi: 26.12.2017
  
GENEL ŞARTLAR
 
  1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
  2. Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak
  3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
  4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
  5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
  6. Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da söz konusu programlardan mezuniyet sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir. 
 
ÜNVAN ŞARTLAR
  1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
  2. Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
 
İSTENEN BELGELER
 
- Başvuru dilekçesi
- YÖK formatlı özgeçmiş
- Lisans Diploması
- ALES sonuç belgesinin internet çıktısı
-  KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belge (Üniversitemizin bu bölümlerinde  %100 İngilizce eğitim yapılacağından Yabancı Dil belgesinin İngilizce dilinden olması)
- Lisans transkript belgesi 
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
- Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi
 
Belgelerin asılları veya onaylı suretleri müracaat sırasında ibraz edilecektir. Kurumumuzca kopyaları alınarak asılları iade edilecektir.
 
MUAFİYET
1. Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak Öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
 
2. Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Sosyal Medya